MOI

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023- İkinci tur
Genel Seçim Başkanı Dr. Kostas Konstandinu’nun seçime nihai katılım oranı hakkındaki açıklaması

Elimizdeki verilere göre, seçime nihai katύlύm oranύ toplam kayύtlύ seηmenlerin %72,2’sine ηύkmύώtύr. Yani 405,086 vatandaώ seηme hakkύnύ kullanmak iηin sandύπa gitmiώtir.

Bu durum, ilk turda %72 olan bu oranda 0,2 puanlύk bir artύώ gφsteriyor.

Kύyaslama amacύyla, 2018 Cumhurbaώkanlύπύ Seηiminde, seηime nihai katύlύm oranύnύn %73,1’i ηύktύπύ belirtiliyor. Bu da seηime katύlmama oranύnda 0,9 puanlύk kόηόk bir artύώ gösteriyor.

Seηim bφlgelerine gφre seηime katύlύm oranlarύ ve daha φnceki seηimlerin katύlύm oranlarύ ώunlardύr:

SEΗέM BΦLGESέ
CUMHURBAήKANLIΠI SEΗέMέ
CUMHURBAήKANLIΠI SEΗέMέ
PARLAMENTO SEΗέMέ
2021
2023
2018
2. TUR
1. TUR
2. TUR
LEFKOήA
%72,9
%72.9
%73,6
%63,2
LέMASOL
%70,4
%68,9
%73,4
%61,0
MAΠUSA
%72,2
%72,8
%77,6
%73,1
LARNAKA
%72,5
%72,4
%76,8
%64,0
BAF
%74,7
%75,5
%70,5
%70,3
άLKE DIήI
%67,9
%73,8
%70,1
%61,9
KIBRIS GENELέ
%72,2
% 72,0
%73,1
%65,7

Son olarak, Basύn Mensuplarύna yapύcύ iώbirliπimiz ve seηimin hύzlύ ve objektif izlenmesi iηin teώekkόr etmek istiyorum.
Sayύm hύzlύ biηimde devam ediyor. Az sonra Kύbrύs Cumhuriyeti’nin yeni Cumhurbaώkanύ olacak adayύ bileceπiz.
Resmi nihai sonuη hazύr olunca, bir sonraki aηύklamamύz iηin sizinle olacaπύm ve bundan sonra yeni Cumhurbaώkanύnύn ilan edilmesi iηin TASSOS PAPADOPULOS ELEFTHERέA kapalύ salonuna gideceπiz.

______________