MOI

Cumhurbaώkanlύπύ Seηimi 2023 - έkinci tur
Genel Seηim Baώkanύ Dr. Kostas Konstandinu’nun sabah saat 10.00’a kadar seηime katύlύm oranύ hakkύndaki aηύklamasύ

Kύbrύs Cumhuriyeti Baώkanύ’nύn seηilmesi iηin yapύlan ikinci tur oylamasύ, dόzgόn biηimde ve ύlύmlύ ortamda gerηekleώiyor.

Sabah saat 10.00’a kadar, seηime katύlύm oranύ, Cumhurbaώkanlύπύ Seηiminin ilk turunda aynύ saatteki %11,7 oranύna karώύ, %12,5 oldu. Buna gφre, 0,8 puanlύk bir artύώ vardύr.

2018 Cumhurbaώkanlύπύ Seηiminin ikinci turundaki aynύ saate gφre, katύlύm oranύnda 1,6 puanlύk bir artύώ gözlemleniyor.

Sabah saat 10.00’a kadar, seηim bφlgelerine gφre 2023 Cumhurbaώkanlύπύ Seηimine katύlύm oranlarύ ve daha φnceki seηimlere katύlύm oranlarύ ώunlardύr:

BÖLGE
CUMHURBAήKANLIΠI SEΗέMέ
CUMHURBAήKANLIΠI SEΗέMέ
Parlamento seçimi
2021
2023
2018
2. TUR
1. TUR
2. TUR
LEFKOήA
%13,6
%13,1
%12,2
%9,3
LέMASOL
%10,6
%9,8
%9,8
%10,2
MAΠUSA
%11,7
%11,5
%10,8
%12,1
LARNAKA
%13,2
%11,8
%10,8
%10,9
BAF
%14,3
%12,6
%10,5
%12,5
άLKE DIήI
%4,5
%4,7
%5,3
%5,8
KIBRIS GENELέ
%12,5
11,7%
10,9%
10,3%


άlke dύώύndaki seηim merkezlerine gelince, sabah saat 09.00 (Kύbrύs saati) Birleώik Arap Emirlikleri’ndeki sandύk da aηύldύ. ήu anda ise Birleώik Krallύk, Avusturya, Belηika, Fransa, Almanya, Hollanda, έsveη ve Lόksemburg’daki sandύklar da aηύlύp normal olarak ηalύώύyor. Kύbrύs’taki seηim merkezlerinde farklύ olan όlke dύώύndaki seηim merkezlerinin ηalύώma saatlerini hatύrlatmak istiyorum:

- Birleώik Arap Emirlikleri’ndeki seηim merkezinde ηalύώma saatleri sabah saat 11.00’den (yerel saat) akώam saat 08.00’e kadardύr. Saat 15.00’den 16.00’ye kadar bir saatlik mola olacak.

- Avusturya, Belηika, Fransa, Almanya, Hollanda, έsveη ve Lόksemburg’daki seηim merkezlerinde ηalύώma saatleri sabah saat 09.00’den (yerel saat) φπleden sonra saat 05.00’e kadardύr. Saat 13.00’den 14.00’ye kadar bir saatlik mola olacak.

- Birleώik Krallύktaki seηim merkezlerinde ηalύώma saatleri sabah saat 08.00’den (yerel saat) φπleden sonra saat 04.00’e kadardύr. Saat 12.00’den 12.30’a kadar bir saatlik mola olacak.

Sόreηlerin gidiώatύ iyi ve sorunsuz olduπunu tekrar ediyorum. Seηim Baώkanlarύ tarafύndan ώimdiye kadar edindiπim bilgiye gφre, seηim iώlemi sύrasύnda kusurlu bir ώey olmadύ. Ufak tefek bazύ meseleler, Seηim Baώkanlarύ dόzeyinde ηφzόmlenmiώtir.

______________