MOI

Cumhurbaώkanlύπύ Seηimi 2023- έkinci tur
Genel Seηim Baώkanύ Dr. Kostas Konstandinu’nun Cumhurbaώkanlύπύ Seηiminin ikinci tur sonuηlarύ hakkύndaki aηύklamasύ

Oylarύn tasnifi ve sayύmύ, yaptύπύmύz programa gφre berrak, demokratik ve sahtekβrlύktan uzak bir biηimde tamamlandύ.

ήu anda, elimde nihai sonuη vardύr. Sonuηlar ώunlardύr:

406.616 seηmen oy kullandύ, yani katύlύm oranύ % 72,45 oldu.

Kύyaslama amacύyla, seηimin ilk turunda kayύtlύ seηmenin %72,04’ü oy kullandύπύnύ belirtmek istiyorum.

Bugόn seηime katύlmama oranύ % 27,55, geçersiz oylar % 2,07 ve boώ oylar %0,98’e ηύktύ.

Geçerli oy pusulalarύ 394.202, yani oran olarak %96,95 oldu. Oy pusulasύndaki sύrasύyla, adaylarύn aldύπύ oy aώaπύdaki gibidir:

ADAYIN ADI ALDIΠI OY ORAN

Andreas Mavrogiannis 189.335 %48,03

Nikos Hristodulidis 204.867 %51,97

Sonuca gφre, Cumhurbaώkanύ olarak Sn. Nikos Hristodulidis seηiliyor. έlanύ TASSOS PAPADOPULOS ELEFTHERέA kapalύ salonunda saat 22.00’de olacak.

______________