MOI

Cumhurbaώkanlύπύ Seηimi 2023 – έkinci tur:
Genel Seçim Baώkanύ Dr. Kostas Konstandinu’nun oylamanύn baώlamasύ hakkύndaki aηύklamasύ

Kύbrύs Cumhuriyeti Baώkanύ’nύn seηilmesi iηin yapύlan oylamanύn ilk turunda kazanan adaylar olan Sn. Andreas Mavroyiannis ile Sn. Nikos Hristodulidis arasύndaki ikinci tur oylama, sabah saat 07.00’de ciddi sorunlar olmadan baώladύ.

Secimde 561.273 kiώi oy kullanma hakkύna sahiptir.

Kύbrύs Cumhuriyeti’nde bulunan 1.113 seηim merkezinde ve Yunanistan ile Bulgaristan’da kurulan 16 seηim merkezinde sandύklar aηύldύ.

Sabah saat 09.00’da (Kύbrύs saati) Birleώik Arap Emirlerinde bulunan sandύπύn, saat 10.00’da ise Birleώik Krallύk, Avusturya, Belηika, Fransa, Almanya, Hollanda, έsveη ve Lόksemburg’daki sandύklarύn aηύlmasύ bekleniyor. Saat 14.00’te Amerika Birleώik Devletleri’ndeki sandύk aηύlacak.

Bugόn, demokrasi ve halk kararύnύn en yόce anύnda, oylama iώleminin dόzgόn biηimde tamamlanmasύ amacύyla, oy gizliliπini ve seηimin sahtekβrlύktan uzak yapύlmasύnύ saπlayarak toplam olarak 8.046 memur ve polis ηalύώύyor.

5.396 memur, bölgesel seηim merkezlerinde baώkan ve yardύmcύ olarak ηalύώύyor, 2.105 polis memuru Yasa ve nizamύn uygulanmasύndan sorumludur, 635 memur ise, sonuηlarύn kaydedilmesi, doπrulanmasύ ve ηύkarύlmasύ iηin ηalύώacaklar.

Oy kullanma sόreci, φπle saat 12.00’ye kadar devam edecek. Bir saatlik moladan sonra, saat 13.00’de tekrar baώlayύp Cumhuriyet’te ve όlke dύώύnda bulunan sandύklarύn kapanacaπύ saat 18.00’de sona erecek.

Eπer istisnai durumlarda, oylama sόrecinin biteceπi saatte seηim merkezinin dύώύnda oy kullanmak iηin bekleyen ηok sayύda seηmen varsa, Seηim Merkezi Baώkanύnύn oy kullanma saatlerini uzatabildiπi kaybedilmektedir.

Genel Seηim Baώkanύ olarak, seηim iώleminin geliώmesi hakkύnda hem programlanmύώ saatlerde, hem de olaπanόstό bir ώey ηύkarsa herhangi bir saatte vatandaώlara bilgi vereceπim.

Bir sonraki bilgilendirme, sabah saat 10.00’a kadar seηime katύlύm oranύna iliώkin istatistik verileri aηύklamam iηin saat 10.15’te olacaktύr.

Genel Seηim Baώkanύ olarak, seηmen listeinde kayύtlύ olan tüm vatandaώlarύmύza seηme hakkύnύ kullanmak iηin sandύπa gidip tercihlerini sorumlu bir biηimde ifade etmeleri konusunda ηaπrύda bulunuyorum.

Herkese hayύrlύ olsun dilerim!


______________