MOI

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023-İkinci tur
Genel Seçim Başkanı Dr. Kostas Konstandinu’nun seçim sürecinin sona ermesi ve seçim merkezlerinin dışında yapılan kamuoyu yoklamaları (EXİT POLLS) hakkındaki açıklaması

Oylama sόreci gerek Kύbrύs’ta gerekse όlke dύώύnda normal olarak sona erdi.

Bu yόzden, nihai sonucun φngφrόlmesi amacύyla seηim merkezlerinin ηύkύώύnda yapύlan kamuoyu yoklamalarύnύn (EXέT POLLS) yayύnlanmasύna imkβn veriliyor.

Artύk oylarύn tasnifi ve sayύmύ, seηim merkezlerinde seηim merkezleri baώkanlarύnύn denetiminde normal olarak baώladύ. Bunun istisnasύ, Merkezi Cezaevinde bulunan ve baώka bir sandύkla birleώtirilmesi iηin gφtόrόlen φzel sandύktύr.

Az sonra, 2023 Cumhurbaώkanlύπύ Seηiminin ikinci turuna nihai katύlύm oranύnύ aηύklayacaπύz.

______________