MOI


Oy vermek amacıyla oy pusulası almak için her seçmen, mutlaka seçim listesinde kayıtlı olmalı ve seçmen kartını veya kimlik kartını oy kullanacağı merkezdeki ilgili memura ibraz etmelidir.

Seçim merkezinde çalışan memurlar, her seçmene Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen bütün kişilerin adlarını, resimlerini ve eğer amblem de sunduysalar, sundukları amblemleri alfabetik sırayla içeren birer oy pusulası verir.

Oy pusulasındaki her adayın adı ve resmi, ayrı ve numaralanmış olan bir sütunda kayıtlıdır.

Oy pusulasının geçerli olması için, dış tarafında Cumhuriyetin resmi mührü bulunmalıdır.

Oy pusulasını aldıktan sonra seçmen, seçim merkezinde bulunan oy kullanma yerine çekilmelidir. Orada oy pusulasını açıp siyah ya da mavi tükenmez kalem kullanarak tercih ettiği adayın resminin altında bulunan karenin içine “x”, “+” ya da “√” işaretlerinden birini koymalıdır.

Seçmen, sadece siyah ya da mavi tükenmez kalem kullanarak oy verebilir. Eğer seçmen, başka renkte olan kalem kullanarak oy verirse, kullandığı oy geçersiz sayılır ve oyların sayımında dikkate alınmaz.

Ardından, seçmen, oy pusulasını katladıktan sonra oy kullanma yerinden çıkacak ve sandık başına giderek oy pusulasını sandığa şahsen atacak. Oy pusulasının tümü sandığa atılmalıdır. Oy pusulasının biçiminin değiştirilmesi veya bir kısmının kesilip ayrılması yasaktır. Çünkü bu durumda, oy pusulası geçersiz sayılır ve oyların sayımında dikkate alınmaz.

Her seçmen, sadece bir adaya oy verme hakkına sahiptir. Seçmen, belirlenmiş olan işaretlerden birini yalnız tercih ettiği adayın resminin altındaki karenin içine kayıt etmeye mecburdur. Seçmen, “x” , “+” ya da “√” işaretlerinden birini tercih ettiği adayın resminin üstüne veya herhangi başka bir yere koyamaz, çünkü bu takdirde oy pusulası geçersiz sayılır ve oyların sayımında dikkate alınmaz.

Eğer seçmen, “x” ya da “+” ya da “√” işaretini birden fazla adayın karenin içine koyarsa veya bu işareti herhangi bir adayın karenin içine koymayı ihmal ederse, oy pusulası geçersiz sayılır ve oyların sayımında dikkate alınmaz.

Eğer seçmen, seçim pusulasına kimliğini belli eden bir işaret kaydederse, oy pusulası geçersiz sayılır ve oyların sayımında dikkate alınmaz.

Eğer seçmen, dikkatsizlik nedeniyle oy pusulasını tahrip ederse, onu Seçim Merkezi Başkanına iade etmelidir. Eğer Seçim Merkezi Başkanı, oy pusulasının gerçekten bir dikkatsizlik yüzünden tahrip edildiği konusunda ikna olursa, seçmene yeni bir oy pusulası verir ve seçmen oyunu normal olarak kullanabilir.

Boş oy pusulaları geçersizdir ve oyların sayımında dikkate alınmayacaktır.

Seçmen, yalnız bir defa oy kullanma hakkına sahip olduğunu bilmelidir.