MOI


Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 (175(Ι)/2012), «πολιτικό κόμμα» σημαίνει την ένωση ή ομάδα προσώπων που έχει χαρακτήρα διαρκή, καταστατική δομή και οργάνωση παγκύπριας εμβέλειας, και έχει πολιτικό, ιδεολογικό ή προγραμματικό συνδετικό ιστό, η οποία συμμετέχει στις εκλογές ή σε άλλα αντιπροσωπευτικά όργανα που προβλέπει η έννομη τάξη και συμπράττει στο σχηματισμό της πολιτικής βούλησης του λαού, με στόχο την πραγμάτωση του πολιτικού της προγράμματος. Η οργάνωση, δομή και λειτουργία της συνάδουν με το πλαίσιο νομιμότητας που καθορίζεται από το Σύνταγμα και τους νόμους της Δημοκρατίας και εν γένει η δραστηριότητά της στη δημόσια ζωή παρέχει επαρκή εγγύηση για τη σοβαρότητα του σκοπού και της επιδίωξής της ως πολιτικού κόμματος. Γραφεία, τμήματα ή παραρτήματα των κομμάτων, εντός ή εκτός Κύπρου, θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος αυτών.

Κάθε πολιτικό κόμμα εγγράφεται στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων κατόπιν υποβολής αίτησης εγγραφής στον Έφορο Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων, που είναι ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών και με την καταβολή έναντι αποδείξεως τέλους εγγραφής ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000). Στην αίτηση εγγραφής δηλώνεται το όνομα, το έμβλημα (προαιρετικά) και τα ονόματα και διευθύνσεις του Αρχηγού / Προέδρου / Γενικού Γραμματέα και των Μελών της ηγεσίας του κόμματος, ενώ επισυνάπτονται το καταστατικό του κόμματος και έγγραφο με τις υπογραφές και τους αντίστοιχους αριθμούς των δελτίων ταυτότητας τριακόσιων (300) πολιτών της Δημοκρατίας που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και υποστηρίζουν την αίτηση εγγραφής του κόμματος.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης του καταστατικού ή του ονόματος ή της διεύθυνσης πολιτικού κόμματος, το κόμμα ενημερώνει εντός δύο (2) μηνών από τη διαφοροποίηση τον Έφορο, ο οποίος τη δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση διάλυσης πολιτικού κόμματος, το κόμμα γνωστοποιεί τη διάλυσή του στον Έφορο, ο οποίος το διαγράφει από το Μητρώο και μεριμνά για τη σχετική δημοσίευση της διαγραφής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Έντυπα
Αίτηση εγγραφής πολιτικού κόμματος

Δήλωση υποστήριξης για την εγγραφή Πολιτικού Κόμματος