MOI


Ειδικός εκλογικός κατάλογος Ευρωπαίων Πολιτών για Εκλογές Ανάδειξης Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κάθε πολίτης Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικεί στην Κύπρο έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για την ανάδειξη των Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό τις ίδιες συνθήκες με τους κύπριους πολίτες.

Διευκρινίζεται ότι, με βάση το Κοινοτικό Δίκαιο, αν κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί από τους υπηκόους τους να έχουν τη συνήθη διαμονή τους στη χώρα για συγκεκριμένο διάστημα ώστε να εγγραφούν στον εκλογικό κατάλογο, το ίδιο θα ισχύει και για υπηκόους άλλου κράτους μέλους, ωστόσο προσμετράται και η διαμονή τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο απαιτείται ελάχιστη περίοδος 6 μηνών συνήθους διαμονής στη Δημοκρατία.

Οι πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα το εκλέγειν στην Κύπρο, νοουμένου ότι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο.

Για την εγγραφή στο ειδικό εκλογικό κατάλογο, απαιτείται η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας της Δημοκρατίας ή ισχύον διαβατήριο ή ισχύον δελτίο ταυτότητας εκδιδόμενο από το Κράτος μέλος ιθαγένειας του κοινοτικού εκλογέα, ή/και βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης η οποία τον αφορά. Ο εκλογέας πρέπει να υποβάλει επίσης υπεύθυνη δήλωση στην οποία να προσδιορίζεται η ιθαγένεια του, ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγειν στο Κράτος μέλος καταγωγής, ο τελευταίος εκλογικός κατάλογος στον οποίο είχε εγγραφεί στο κράτος μέλος καταγωγής (όπου εφαρμόζεται), η διεύθυνση της συνήθους διαμονής του στη Δημοκρατία, η ημερομηνία από την οποία κατοικεί στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος και ότι θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μόνο στη Δημοκρατία. Η αίτηση υποβάλλεται στα κατά τόπους γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Αίτηση για εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για τις Εκλογές Ανάδειξης Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ειδικός εκλογικός κατάλογος Ευρωπαίων Πολιτών για Εκλογές Ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κάθε πολίτης Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικεί στην Κύπρο έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπό τις ίδιες συνθήκες με τους κύπριους πολίτες.

Διευκρινίζεται ότι, με βάση το Κοινοτικό Δίκαιο, αν κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί από τους υπηκόους του να έχουν τη συνήθη διαμονή τους στη χώρα για συγκεκριμένο διάστημα ώστε να εγγραφούν στον εκλογικό κατάλογο, το ίδιο θα ισχύει και για υπηκόους άλλου κράτους μέλους, ωστόσο προσμετράται και η διαμονή τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο απαιτείται ελάχιστη περίοδος 6 μηνών συνήθους διαμονής στη Δημοκρατία.

Οι πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα το εκλέγειν στην Κύπρο, νοουμένου ότι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο.

Για την εγγραφή στο ειδικό εκλογικό κατάλογο, απαιτείται η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας της Δημοκρατίας ή ισχύον διαβατήριο ή ισχύον δελτίο ταυτότητας εκδιδόμενο από το Κράτος μέλος ιθαγένειας του κοινοτικού εκλογέα, ή/και βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης η οποία τον αφορά. Ο εκλογέας πρέπει να υποβάλει επίσης υπεύθυνη δήλωση στην οποία να προσδιορίζεται η ιθαγένεια του, ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγειν στο κράτος μέλος καταγωγής, ο τελευταίος εκλογικός κατάλογος στον οποίο είχε εγγραφεί στο Κράτος μέλος καταγωγής (όπου εφαρμόζεται), η διεύθυνση της συνήθους διαμονής του στη Δημοκρατία, η ημερομηνία από την οποία κατοικεί στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος και ότι θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μόνο στη Δημοκρατία. Η αίτηση υποβάλλεται στα κατά τόπους γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Αίτηση για εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για τις Εκλογές Ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στην Κύπρο, μπορείτε να βρείτε στην Ενιαία Ψηφιακή Θύρα του Υπουργείου Εσωτερικών)