MOI


Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι άμεση και διενεργείται κάθε πέντε (5) χρόνια, με καθολική και μυστική ψηφοφορία. Στην περίπτωση που υποβληθεί μόνο μια υποψηφιότητα, ο υποψήφιος ανακηρύσσεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς ψηφοφορία.
Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μιας υποψηφιότητες, διενεργείται ψηφοφορία και ο υποψήφιος που λαμβάνει ποσοστό πέραν του 50% του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψήφων, εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αν κανένας υποψήφιος δεν πάρει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την αντίστοιχη ημέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας, μεταξύ των δύο υποψηφίων που έχουν πάρει τον μεγαλύτερο αριθμό εγκύρων ψήφων. Ο υποψήφιος που λαμβάνει κατά την επαναληπτική εκλογή, τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψήφων εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Η εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας διεξάγεται πριν την εκπνοή της προεδρικής θητείας της πενταετούς περιόδου του απερχόμενου Προέδρου, ώστε να καθίσταται δυνατή η εγκατάσταση του νέου Προέδρου την ημέρα κατά την οποία λήγει η περίοδος αυτή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα, για εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, αν:

(α) Κατά το χρόνο της εκλογής θα έχει συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας του.
(β) Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή δεν έχει στερηθεί της εκλογιμότητας, κατόπιν απόφασης αρμόδιου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας, ένεκα οιουδήποτε εκλογικού αδικήματος.
(γ) Δεν πάσχει από διανοητική νόσο που να τον καθιστά ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
(δ) Δεν έχει υπηρετήσει συνεχόμενα στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας τις αμέσως δύο προηγούμενες θητείες.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Η θητεία του Προέδρους της Δημοκρατίας είναι πενταετής και αρχίζει την ημέρα εγκατάστασης του νέου Προέδρου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώπιον της οποίας ο Πρόεδρος δίδει επισήμως διαβεβαίωση για πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και τους Νόμους της Δημοκρατίας και για διατήρηση της ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνεδριάζει ειδικά για το σκοπό αυτό την ημέρα κατά την οποία λήγει η πενταετής θητεία του απερχόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ

Το λειτούργημα του Προέδρου της Δημοκρατίας παραμένει χωρίς φορέα, λόγω θανάτου ή παραίτησης του κατόχου του αξιώματος ή λόγω καταδίκης του Προέδρου για εσχάτη προδοσία ή για οιονδήποτε άλλο αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή λόγω διαρκούς σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας ή λόγω απουσίας μη προσωρινής, που να καθιστά αδύνατη την ενεργό εκπλήρωση των προεδρικών καθηκόντων. Η παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας υποβάλλεται γραπτώς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσω του Προέδρου της.