MOI
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε πολίτης της Δημοκρατίας, που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την ημέρα των εκλογών και νοουμένου ότι έχει τα προσόντα διαμονής στην Κύπρο. Κάθε πρόσωπο, που έχει τα εκλογικά προσόντα, υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που αποκτά τα εκλογικά προσόντα, για έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου και οπωσδήποτε το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα κατάρτισης του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου. Για σκοπούς των Προεδρικών Εκλογών 2023, η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο είναι η 27η Δεκεμβρίου 2022.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ - ΩΡΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Η ψηφοφορία διεξάγεται άμεσα και μυστικά. Αυτή αρχίζει η ώρα 7.00 π.μ. και διακόπτεται για μια ώρα, στις 12.00 το μεσημέρι. Επαναρχίζει η ώρα 1.00 μ.μ. και συνεχίζεται κανονικά μέχρι τις 6.00 μ.μ. Σημειώνεται πως, στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη, ο προεδρεύων υπάλληλος μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση του, να παρατείνει τις ώρες ψηφοφορίας στο εκλογικό του κέντρο μέχρι και τα μεσάνυκτα, νοουμένου ότι υπάρχουν εκλογείς έξω από αυτό, οι οποίοι αναμένουν να ψηφίσουν.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ο εκλογέας, για να γίνει δεκτός στο εκλογικό κέντρο και να δοθεί σ' αυτόν ψηφοδέλτιο για να ψηφίσει, θα πρέπει:

(α) Να είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο του οικείου εκλογικού κέντρου. Αν είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο άλλου εκλογικού κέντρου θα καθοδηγηθεί από τους υπεύθυνους της εκλογής ώστε να αποταθεί στο κατάλληλο εκλογικό κέντρο και να ψηφίσει.
Αν ένα πρόσωπο, που κατέχει τα εκλογικά προσόντα, παρέλειψε να φροντίσει έγκαιρα για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο, είναι άσκοπο να συζητά με τους υπεύθυνους του εκλογικού κέντρου. Η διαδικασία για την κατάρτιση του εκλογικού καταλόγου λήγει αρκετά πριν την ημέρα των εκλογών και καμία αλλοίωση ή διόρθωση του καταλόγου μπορεί να γίνει είτε με την προσθήκη ή την αφαίρεση του ονόματος οποιουδήποτε εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο. Ο προεδρεύων υπάλληλος του εκλογικού κέντρου δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να προβεί σε διορθώσεις του εκλογικού καταλόγου. Η εργασία αυτή συντελείται πολύ προηγουμένως από την Υπηρεσία Εκλογών.

  (β) Να παρουσιάσει το εκλογικό βιβλιάριο ή το δελτίο ταυτότητάς του. Χωρίς εκλογικό βιβλιάριο ή δελτίο ταυτότητας, κανένας δεν μπορεί να ψηφίσει, ανεξάρτητα αν το όνομά του είναι καταχωρημένο στον εκλογικό κατάλογο.
  Σημειώνεται πως, σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του εκλογικού βιβλιαρίου, ο εκλογέας μπορεί να το αντικαταστήσει, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον οικείο Έπαρχο ή την Υπηρεσία Εκλογών – Υπουργείο Εσωτερικών. Αίτηση για αντικατάσταση του εκλογικού βιβλιαρίου λόγω απώλειας, μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την προηγουμένη των εκλογών.

  (γ) Να επιβεβαιωθεί ότι δεν έχει ψηφίσει προηγουμένως για την ίδια εκλογή.

  ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ

  Οι πολίτες της Δημοκρατίας, που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις υπό των τουρκικών δυνάμεων εισβολής κατεχόμενες περιοχές των Επαρχιών Αμμοχώστου και Κερύνειας, μπορούν να ψηφίσουν σε ειδικά προκαθορισμένα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στις ελεύθερες περιοχές, προσκομίζοντας πολιτική ταυτότητα, διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας που φέρει τη φωτογραφία τους.

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

  Όλοι ανεξαίρετα οι εκλογείς θα πρέπει να ελέγξουν τα ψηφοδέλτιά τους και να βεβαιωθούν ότι αυτά είναι κατάλληλα σφραγισμένα με την επίσημη σφραγίδα της Δημοκρατίας, πριν αποσυρθούν στον ειδικό θάλαμο ψηφοφορίας για να ψηφίσουν, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, θεωρούνται άκυρα και δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την καταμέτρηση.

  ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

  Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να ψηφίσει μια φορά μόνο. Οι επί καθήκοντι υπάλληλοι στο εκλογικό κέντρο παραδίδουν σε κάθε εκλογέα ένα ψηφοδέλτιο, κατάλληλα σφραγισμένο, στο οποίο αναγράφονται κατά σειρά τα ονόματα και οι φωτογραφίες των υποψηφίων.

  Με την λήψη του ψηφοδελτίου, ο εκλογέας εισέρχεται στο θάλαμο ψηφοφορίας και σημειώνει μυστικά, με πέννα χρώματος μπλε ή μαύρου, το καθορισμένο σημείο, δηλ. «Χ» ή «+» ή «√», μέσα στη στήλη που βρίσκεται κάτω από τη φωτογραφία του υποψηφίου της προτίμησης του.

  Τα ψηφοδέλτια διπλώνονται σαν φυσερό, κατά τρόπο που να ανοίγονται και να διπλώνονται για εύκολη χρήση από τους εκλογείς κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

  ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ

  Ο προεδρεύων υπάλληλος μπορεί να εξηγήσει τον τρόπο εκλογής σε οποιοδήποτε εκλογέα, αποφεύγοντας επιμελώς κάθε ενέργεια ή κίνηση που μπορεί να εκληφθεί ως συμβουλή ή οδηγία υπέρ ορισμένου υποψηφίου.

  Ο τυφλός ή κάθε πρόσωπο με φυσική ανικανότητα που είναι εκλογέας, μπορεί να ψηφίσει μόνος του, αν το επιθυμεί, δηλώνοντας απλώς στον προεδρεύοντα υπάλληλο ότι είναι σε θέση να ψηφίσει μόνος του. Εκλογέας ο οποίος, λόγω τυφλότητας ή άλλης φυσικής ανικανότητας δεν μπορεί να ψηφίσει, μπορεί να ζητήσει από τον προεδρεύοντα υπάλληλο, στην παρουσία ενός από τους βοηθούς του εκλογικού κέντρου ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του, να τον βοηθήσει στην άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, σύμφωνα με την επιθυμία του.

  ΑΛΛΑΓΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ Η’ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ

  Πρέπει να τονισθεί ότι ο εκλογέας οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός, για να μην καταστρέφει από αμέλεια το ψηφοδέλτιο του. Αν όμως από απροσεξία το καταστρέψει, μπορεί να το επιστρέψει στον προεδρεύοντα υπάλληλο ο οποίος οφείλει να δώσει στον εκλογέα άλλο ψηφοδέλτιο, για να μπορέσει να ψηφίσει κανονικά. Τα φθαρμένα ψηφοδέλτια ακυρώνονται και φυλάσσονται από τον προεδρεύοντα υπάλληλο σε ειδικό φάκελο.

  Η ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ

  H ψηφοφορία είναι μυστική και για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα. Σε κάθε εκλογικό κέντρο υπάρχουν ειδικοί θάλαμοι ψηφοφορίας, όπου ο εκλογέας μπορεί να ασκήσει ελεύθερα και άμεσα, με κάθε μυστικότητα, το εκλογικό του δικαίωμα.

  ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ

  Οι θάλαμοί ψηφοφορίας τοποθετούνται με τρόπο που να επιτρέπει στους εκλογείς να ψηφίζουν χωρίς τη θέα των επί καθήκοντι υπευθύνων των εκλογικών κέντρων. Οι αντιπρόσωποι των κομμάτων βρίσκονται σε κάθε εκλογικό κέντρο για να παρακολουθούν την εκλογική διαδικασία και δεν έχουν δικαίωμα να παρεμβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σ’ αυτή.
  Αφού ο εκλογέας ψηφίσει, διπλώνει το ψηφοδέλτιο του και το ρίχνει ο ίδιος μέσα στην κάλπη, χωρίς να γίνει αντιληπτό από κανένα τι ψήφισε.
  Απαγορεύεται στον εκλογέα να σημειώσει στο ψηφοδέλτιο οποιοδήποτε άλλο σημείο, εκτός από τα καθοριζόμενα από το Νόμο κατάλληλα σημεία που είναι είτε το «Χ» ή «+» ή «√». Απαγορεύεται ο σχηματισμός οποιουδήποτε άλλου σχήματος ή γράμματος ή αριθμού με το οποίο μπορεί να αναγνωρισθεί η ταυτότητα του εκλογέα.
  Απαγορεύεται η αφαίρεση οποιουδήποτε ουσιώδους μέρους ή το σχίσιμο του ψηφοδελτίου.

  Με τις πιο πάνω ρυθμίσεις σκοπείται η προστασία των εκλογέων από τυχόν πιέσεις ή/και ανεπιθύμητες παρεμβάσεις, που έχουν ως στόχο τον επηρεασμό των ψηφοφόρων να ψηφίσουν παρά τη θέλησή τους συγκεκριμένο κόμμα ή υποψήφιο. Σε τέτοια περίπτωση, τα ψηφοδέλτια θεωρούνται άκυρα.